Enneagram

Čo je Enneagram?

V mojej praxi často používam typológiu osobnosti, Enneagram, ktorej korene siahajú do ďalekej minulosti. (cca. 2000 rokov)

Enneagram je typológia rozdeľujúca osobnosti do deviatich, navzájom prepojených typov. Tieto typy sú označené číslami na zdôraznenie toho, že ani jeden typ nie je horší ani lepší.

S Enneagramom pracujem takmer každý deň pri konzultáciách s klientmi aj v rámci terapií. Vnímam tento nástroj ako niečo unikátne pre porozumenie a odhalenie toho, kto vlastne sme. Viedol som už niekoľko desiatok seminárov na túto tému a teším sa na vás a na naše spoločné zážitky pri spoznávaní Enneagramu počas najbližšieho seminára.

Prečo Enneagram ?

Enneagram je jedinečný preto, lebo odzrkadľuje nielen správanie osobnosti, ale aj preto, lebo ide hlbšie, do pohnútok a motívov, ktoré toto správanie iniciujú. Z toho dôvodu je to účinný nástroj na dosiahnutie trvalej zmeny vo svojich životoch – v oblastiach, ktoré nás zväzujú: či už je to neustály strach, úzkostné stavy, prokrastinácia, výbuchy zlosti, strach z vyjadrenia “negatívnych” pocitov (zúrivosť, hrôza a pod.), podvedomá manipulácia iných, závislosť na iných, žiarlivosť, závisť, opakujúce sa stavy vyčerpania alebo vyhorenia, neschopnosť sa zastaviť a oddýchnuť si a pod.

Tým, že sa pozrieme na koreň nášho správania, teda na to, čo leží pod ním (prečo sa nedokážem zastaviť, prečo sa bojím vyjadriť alebo cítiť pocit, prečo zamŕzam v situáciách, kde mám konať…) a uvedomíme si, čo je jeho príčinou, začne do tohto správania automaticky prúdiť zmena. Na rozdiel od iných typológií pri tejto nie je nutné preberať nový typ správania. Nepotrebujeme sa učiť novým technikám alebo zakrývať  naše správanie  ďalšou vrstvou naučeného správania – to dlho nevydrží. Stačí pochopiť svoje motívy a pohnútky, uvedomiť si ich a vedome si ich denne všímať. A to, čo nás zväzuje a bráni nám život žiť plnšie a radostnejšie, bude postupne odchádzať.

Ako pracovať s Enneagramom ?

Po oboznámení sa s touto typológiou sa pred vami otvorí cesta spoznávania sa z iného uhla. Nezostávate iba pri povrchovom správaní, to je iba vyjadrením niečoho podvedomého. No idete práve do podvedomého a vyťahujete to na svetlo vedomia. A uvedomením sa začína každá zmena.

Tým, že pochopíte seba a druhých, prečo konajú tak, ako konajú, zmení sa vaša komunikácia a následne vaše vzťahy. Takisto pochopíte, že vaše emócie a pohnútky nie sú tým, čo vás nevyhnutne drží v hrsti, vy ste nad nimi. A z tohto nadhľadu je možné dospieť k trvalým zmenám v správaní. Nie je to síce práca pre netrpezlivých, no pokroky možno dosiahnuť rýchlo.

Martin
Kurz enneagramu bol pre mňa neuveriteľný zážitok. Naučil som sa, ako lepšie pochopiť svoju osobnosť a svoje vzťahy s ostatnými. Teraz som schopný lepšie komunikovať s ostatnými a lepšie sa porozumieť sám sebe.
Zuzka
Tento kurz som absolvovala pod vedením Mirka Harantu 2x a až druhý krát sa mi začali spájať situácie jasnejšie, veľa aha momentov a hlavne cez túto úžasnú metódu, že každý z nás je nejaký typ osobnosti ,konkrétne je ich 9,Ja som 6🙈, pochopenie, uvedomenie ako pracovať s emóciami a čo nám hovoria ostatné čísla a prečo je to tak, vnieslo do môjho života prestať súdiť a pochopiť prečo sa niektoré situácie opakujú a prečo sa my ľudia vlastne tak správame a zároveň možnosť pracovať na sebe cez enneagram je oslobodzujúce🙏😇❤Zuzka
Simona
Kurz enneagramu bol pre mňa veľmi úžitočný. Naučila som sa, ako lepšie pochopiť svoje emócie a správanie a ako zlepšiť svoje vzťahy s ostatnými. Teraz som schopná lepšie dosiahnuť svoje ciele.
Previous slide
Next slide